Εγκαταστάσεις

Η SULCE L. LEDION εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν:
• Ψυκτικούς θαλάμους εκτάσεως 1500 τ.μ.
• Χώρους επεξεργασίας, διαλογής και συσκευασίας προϊόντων εκτάσεως 3000τ.μ.
• Κεντρικά γραφεία της εταιρίας και προάυλιος χώρος παραλαβής προϊόντων.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:
Θεμελιώδης παράγοντας ανάπτυξης της εταιρίας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο ανέρχεται σε 20 άτομα μόνιμο προσωπικό και 50 ατόμων εποχιακό.